Onderzoeksnetwerk

Wie wij zijn

Onderzoekers, docenten en professionals werkzaam voor hbo’s, universiteiten en maatschappelijke organisaties, op de domeinen zorg, sociaal werk, onderwijs en bestuur.

Wat wij doen

Bestuderen van kwesties op bovengenoemde domeinen die voor de professionals en de mensen met en voor wie zij werken, dringend zijn, ook als ze (nog) niet algemeen als zodanig worden gezien. Uitwisselen, aanscherpen en verspreiden van de kennis die in bovengenoemde organisaties daaromtrent wordt opgedaan en ontwikkeld. Op een zorgethische wijze, dat wil zeggen:

  • Kwesties beziend in de complexe, elkaar doorkruisende praktijken en institutionele inbeddingen waarin ze zich voordoen, en in hun politieke betekenissen
  • Professionele praktijken ontsluitend op hun betekenissen, in een samenspel van ethiek, theorie en empirie
  • Zoekend naar wat ter plekke goed is gebleken en als goed kan gelden
  • Altijd situationeel, relationeel en contextueel denkend, kijkend, analyserend en evaluerend

En daarbij ook in contact met andere onderzoekers en organisaties binnen en buiten Europa.

Wat we hiermee willen

Een bijdrage leveren aan goede professionele praktijken, fatsoenlijke en rechtvaardige instituties en een herbergzame samenleving die ook aandacht, eer en ruimte biedt aan wie kwetsbaar zijn.

KVK 64607771
RSIN 855741995
Grebbeberglaan 15
3527VX Utrecht
boardcec@gmail.com